sprzedaż materiałów
hutniczych

Obróbka cieplna specialna

  • Nawęglanie i hartowanie w prasach hartowniczych
    • Do średnicy 900 mm
  • Nawęglanie i hartowanie w przyrządzie
    • Do średnicy 1200 mm