sprzedaż materiałów
hutniczych

Witamy na stronie internetowej WALIX a.s.

Spółka powstała w roku 2003 i jej celem jest

  • Dostawy odkuwek swobodnie kutych, pierścieni kuto-walcowanych oraz odlewów
  • Wykonywanie usług obróbki cieplnej – nawęglanie, hartowanie, ulepszanie
  • Usługi obróbki mechanicznej –obróbka zgrubna , obróbka na gotowo

Klientom oferujemy usługi wysokiej jakości w oparciu o bogate doświadczenia poparte długoletnią praktyką.

Nasz główny cel – zadowolenie klienta